top of page
Svärmfångst.jpg

Svärmfångst

I maj och juni kan bina tycka att det är dags att svärma. Det ligger i bins natur att göra så men det är nesligt för biodlaren då de små honungsproducenterna flyttar iväg. Det kan även vara ett irritationsmoment för husägare som får ett bisamhälle boende i en husvägg. Om du ser en svärm som sitter i ett träd, på en vägg eller liknande är du därför mycket välkommen att kontakta mig, så hämtar jag in den gratis och ger den ett ordentligt hem.

En svärm letar efter en bra boplats och innan en sådan är funnen är den lätt att fånga in. Det är därför bra om du hör av sig omgående, så att jag kan rycka ut direkt. Har de bott in sig någonstans är det däremot nästan omöjligt att få tag i dem.

Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

bottom of page