Fyra vindars bigårdar finns i Lund och har som mål att med naturliga metoder hålla bin och erbjuda närproducerad honung. Utöver det erbjuds även hjälp med att fånga bisvärmar, helt gratis.

Två av bigårdarna ligger centralt i Lund och heter Professorsstaden och Täppan. Honungen härifrån kommer från blommorna i Botaniska trädgården, trädgårdar och koloniträdgårdar. Till våren kommer en ny bigård att öppnas utanför Lund vid Getinge. Här befinner sig bina mitt i det skånska jordbrukslandskapet och ger rapshonung på våren och blomsterhonung under sommaren. Läs mer om bigårdarna under på deras flikar.