Vi slungar honungen från varje bigård separat för att få fram bigårdens karaktär. Dessutom gör vi tre slungningar varje säsong för att få honungssorter med karaktär av sommarens olika faser.